Välkommen till C4 Klinikens KBT mottagning i Kristianstad

Har du stressrelaterade besvär! Stress handlar om påfrestningar i tillvaron!
Omgivningens krav men också våra egna krav på oss själva kan bli för mycket för oss.

Arbetsliv, familjeliv och fritidsengagemang kan upplevas som en ekvation som inte går ihop. Omorganisation på arbetet eller motgångar av något slag kan vara droppen som får bägaren att rinna över.

Symtom i form av sömnsvårigheter, trötthet, värk, oro, irritabilitet är vanligt vid stress. Koncentrationssvårigheter och problem med minnet är också vanligt.

Tycker du själv att du har sådana besvär, är sjukskriven eller känner oro för sjukskrivning, kan du få stöd och hjälp att ta itu med din livssituation.

Rehabiliteringsstöd

Här kan du läsa om möjlighet för arbetsgivare att söka ekonomisk ersättning för kurser i stresshantering och livsstilsförändring. Stödet kan också sökas av  försäkringskassa och arbetsförmedling. Syftet ska vara att förebygga sjukskrivning alternativt underlätta återgång till arbete.

Aktuellt

Rehabilitering, KBT riktat till stressrelaterad ohälsa, utmattningssyndrom.
14 veckors program i grupp eller individuellt.

Vid tidigare avtal med Region Skåne 2009-2018 har åtskilliga patienter deltagit i C4 Klinikens rehabiliteringsprogram. Resultaten har varit övervägande mycket goda och av sjukskrivna patienter återgår de allra flesta i arbete.