Rehabilitering – KBT – Livsstilsförändring


Fokus och målsättning

  • Skapa en sund och funktionell personlig balans mellan arbete, familj/relationer och omsorgen om dig själv och dina egna intressen.
  • Utforska vem du är som människa, vad du vill i ditt liv och hur du hanterar vardagen och de uppgifter du ställs inför.
  • Ta tag i ditt liv, lägga upp en färdplan som du tror på för din egen del, skaffa dig nödvändiga kunskaper och erfarenheter för att genomföra förändring.

I programmet inriktas arbetet på att motivera deltagarna att ta tag i sina liv, återfinna personliga värden, finna kraft att möta svårigheter och hitta nya perspektiv och nya lösningar på problem. Att utveckla livsstyrka är det gemensamma temat.

 

Upplägg

Behandlingsprogrammet är manualbaserat och bygger på ett antal teman som tillför viktiga diskussionsämnen som har med personlig förändring att göra. Vi arbetar här och nu. Utmärkande för KBT är också arbetet med hemuppgifter.

Programmet pågår en gång i veckan under sammanlagt 14 veckor.  Uppföljning/boostersamtal görs med fördel en tid efter avslutad behandling.

Behandlingsprogrammet används som enskilda samtal eller i grupp tillsammans med andra. I grupp får man ta del av andra människors erfarenheter, tankar och känslor.

För många är igenkänning befriande vilket kan lätta på känslan av ”misslyckande” men också ge hopp om att allt kan bli bättre.

Övrig information till läkare, remittent m.fl.

Behandlingsprogrammet har tagits fram i anslutning till ett forskningsprojekt kring stress på Karolinska institutet.

Huvudansvarig för utvecklingsarbetet är Empaticas VD Jörgen Herlofsson som är psykiater och huvudredaktör för den stora psykiatriboken, samt delaktig i den svenska översättningen av DSM, Diagnostic and Statistical Manual of mental Disorders.

Programmet används också på stressrehab, Rehabiliteringsmedicinska Univeritetskliniken i Stockholm.

 

I International Journal of Group Psychotherapy finns resultat publicerade från den omfattande randomiserade, kontrollerade studie som gjordes vid Karolinska Institutet där Empaticas rehabiliteringsprogram var ett av behandlingsalternativen.

Empaticas utbildning till certifierad gruppledare i Cognitive Relational Group Program krävs för att leda behandlingsprogrammet.