Kognitiv coaching

Coaching är särskilt tillämpbar i en förändringsprocess t.ex. vid bearbetning av livskriser livsstilsförändring eller på vägen mot ett nytt arbete.

  • Kognitiv coaching är ett effektivt stöd i problemlösning och personlig utveckling.
  • Coaching är en process som stödjer dig på vägen mot din målsättning och den utgår från dig och vad du bäst behöver för din utveckling.
  • Genom frågor och självupptäckt blir du hjälpt att hitta konkreta sätt att nå dina mål.
  • Du får stöd i förankring av ett förändrat förhållningssätt i arbetsliv och privatliv.
  • Stöd i att hantera hinder och bakslag samt att bibehålla motivationen.

I kognitiv coaching arbetar man med tankar och känslor och utforskar hur dessa styr våra handlingar och påverkar de beslut vi fattar