Samtalsbehandling KBT

Kognitiv beteendeterapi KBT är en psykologisk behandling som fokuserar på sambandet mellan tankar, känslor och beteenden.
Man betonar vikten av självhjälp samt att träna förmågan att lära sig handskas med sina problem. Vi arbetar här och nu.
Arbetet med hemuppgifter är en av hörnstenarna i KBT.
KBT har dokumenterad effekt och efter avslutad behandling upplever de flesta en förbättring eller att de blir helt återställda.