Beroende/missbruk

Motiverande samtal vid alkoholproblem/drogproblem

  • All angelägen förändring av en problematisk situation tar emot och efter långvarig ohälsa är det lätt att hamna i uppgivenhet.
  • Förmågan att stanna upp, iaktta, reflektera och hitta sin egen värdegrund kan bli början till förändring.
  • Motivation till förändring och arbetet med att genomföra förändring är en process som oftast sker steg för steg.
  • I takt med att förändring ger positiva erfarenheter växer motivationen att arbeta vidare.
  • Budskapet är “du kan välja och det spelar roll hur du väljer”.