KBT Online

C4 kliniken i Kristianstad erbjuder nu behandlingsprogram via internet för ångest, depression, oro, stress och sömnproblem.

Oavsett var du bor eller befinner dig får du snabb tillgång till ditt behandlingsprogram på ett enkelt och säkert sätt via din dator, telefon eller surfplatta. SMS-kod används för säker inloggning. Behandlingen är uppdelad i avsnitt som du går igenom varje vecka under 8-10 veckor. Du tar del av filmer och texter, samt gör övningar. Varje vecka har du också kontakt med behandlare via säker meddelandefunktion. Du binder inte upp dig utan kan när som helst välja att avsluta ditt program. Betalning sker via swish.

Varför man väljer KBT online som behandlingsform kan se lite olika ut. För någon kanske det handlar om att man har svårt att vara borta från arbetet, man kanske känner att det skulle öka stressen ytterligare. Det kan vara familjeskäl, geografiska skäl  eller andra praktiska omständigheter. För personer med social fobi är KBT online ett mycket bra val och ett alternativ till att man kanske inte söker hjälp alls. Många undomar uppväxta med internet föredrar KBT online. Man slipper väntetid och att kostnaden blir lägre gör det förhoppningsvis möjligt för fler att söka hjälp.

Studier visar att KBT online med behandlarstöd har lika bra resultat som fysiska möten.

Samtliga behandlingsprogram bygger på Kognitiv beteendeterapi (KBT), vilket är den metod med mest forskningsstöd, du kan vara trygg i att du får bästa möjliga förutsättningar för att må bättre. Programmen upplevs också lättillgängliga, enkla att använda och motiverande att jobba med.

* För dig som redan har inloggningsuppgifter.

För att se om något av behandlingsprogrammen matchar din problematik görs första kontakten per telefon eller om geografiskt möjligt på C4 klinikens mottagning i Kristianstad.

Vi utvärderar löpande under behandlingens gång samt vid avslut. Målet är att du efter avslutad behandling har tillräckliga färdigheter att jobba vidare med på egen hand.

Lösningar med säkra inloggningar, säker överföring av information och kryptering av personuppgifter används. Inloggning till behandlingsprogrammen sker via användarnamn, lösenord och sms kod. All data behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL) och patientdatalagen (PDL).

Observera att KBT online ej erbjuder akuta insatser. Det finns ingen bemanning på kvällar och helger, och det kan dröja innan man får svar på sina meddelanden. Akut hjälp kan sökas via närmaste psykiatriska akutmottagning.

Samtliga behandlingsprogram är utvecklade av ett av Sveriges största psykologföretag.

Läs gärna mer längre ner på sidan.

Ångesthjälpen är programmet för dig som upplever att ångest hindrar dig från att leva det liv du vill leva. Ångesthjälpen består av åtta avsnitt och behandlingstiden är tio veckor. Programmet är utformat för personer med olika sorters ångest, exempelvis social fobi, paniksyndrom, panikångest, torgskräck/agorafobi, generaliserad ångest (GAD), hälsoångest eller prestationsångest. Genom det här programmet vill vi ge dig verktyg för att minska ångestens påverkan på din vardag, så att du istället kan skifta fokus mot dina mål och värderingar i livet. Våra utvärderingar visar att de flesta som gått igenom Ångesthjälpen är mycket nöjda med programmet.
Stresshjälpen är utformat för dig som känner dig stressad. Behandlingsprogrammet består av sex avsnitt och behandlingstiden är åtta veckor. “Stress” är ett brett begrepp som ser olika ut för olika personer, och kan syfta på allt från utmattningssyndrom eller utbrändhet till högt tempo och svårigheter att slappna av. Därför innehåller Stresshjälpen en uppsättning verktyg som du får testa och öva på att använda. Exempel på verktyg ur programmet är medveten närvaro/mindfulness, situationsanalyser, och att lära sig konsten att ”slarva”. Genom Stresshjälpen vill vi ge dig det du behöver för att kunna hantera och leva med stress i vardagen på ett fungerande sätt. Vår senaste systematiska utvärdering visar att 95% skulle rekommendera Stresshjälpen till en vän med liknande problematik.
Depressionshjälpen är programmet för dig som känner dig nedstämd och har tappat lusten att göra saker som du tidigare tyckt varit roliga. Depressionshjälpen består av sju avsnitt och behandlingstiden är tio veckor. Nedstämdhet kan bero på många olika saker och symptomen kan skilja sig åt från fall till fall. Depressionshjälpen innehåller verktyg och metoder för att kartlägga och bryta dina negativa spiraler och hjälpa dig tillbaka till ett bättre allmänt mående. Depressionshjälpen har utvärderats kontinuerligt sedan flera år tillbaka, och resultaten visar tydligt positiva effekter och att de allra flesta som genomgår programmet är nöjda.
Sovhjälpen är utformat för dig med sömnbesvär. Sovhjälpen består av sju avsnitt och behandlingstiden är tio veckor. Behandlingsprogrammet är utformat i nära samarbete med författaren och sömnforskaren Marie Söderström, och med hennes hjälp kommer du lära dig hur sömn fungerar samt hur dina vanor och förhållningssätt kan påverka din sömn. Du kommer att få se över dina vanor både under dagen och natten samt lära dig tekniker för medveten närvaro och acceptans. Med Sovhjälpen vill vi hjälpa dig till en bättre och mer effektiv sömn och därmed minskad trötthet dagtid. En av våra systematiska utvärderingar visar att 90% skulle rekommendera behandlingen till någon annan med sömnproblem.
Oroshjälpen är skapat för dig som upplever att oro eller ältande hindrar dig från att leva det liv du vill leva. Oroshjälpen består av sju avsnitt och behandlingstiden är tio veckor. Personer som oroar sig mycket upplever ofta att det är svårt att sluta oroa sig och att hjärnan sällan får vila. Oro kan se väldigt olika ut, allt från tvångstankar eller fixeringar vid specifika teman till en mer allmän och molande oro. Genom det här programmet vill vi ge dig verktyg för att förstå och bryta oron och minska dess påverkan på din vardag. Du kommer att få prova på olika verktyg för att bli mer förankrad i nuet och lära dig att inta ett mer accepterande förhållningssätt. Vår största studie på Oroshjälpen visar att 92.5% är nöjda efter genomförd behandling.
Ångesthjälpen Ung är ett diagnosöverskridande KBT program riktat till ungdomar med mild till måttlig ångestproblematik. Programmet är uppdelat i åtta moduler. Behandlingen beräknas ta 10 veckor att genomföra. Under programmets gång presenteras fyra följeslagare som exemplifierar personer med diagnoserna social ångest, GAD, panikångest och lättare tvångssyndrom. Behandlingsprogrammet innehåller texter, bilder, filmer, ljudfiler, skrivövningar och registreringar.