Region Skåne – Rehabiliteringsgarantin

Företaget har avtal med Region Skåne och är ackrediterad för att bedriva kognitiv beteendeterapi inom ramen för rehabiliteringsgarantin.

Det innebär att du som är från 16 år och uppåt och har en lindrig till medelsvår depression, ångest eller stressrelaterad ohälsa kan få KBT behandling på remiss.

Det är din doktor på vårdenheten/familjeläkarenheten som tillsammans med dig beslutar om du ska remitteras till behandling.

Avgift 200 kr per samtal. Frikort gäller.